JavaSE Diziler ve Operatörler

JavaSE Arrays and Operators​

Diziler, sabit genişlikte tanımlanan tüm veri tipleri için oluşturulabilecek bir veri tipidir.

Dizi tanımlaması aşağıda görüleceği gibi [] operantı ile dizi tanımı yapılır.

  int[] sayiDizisi;

  string[] ifadeDizisi;

  byte[] karakterDizisi;

  ModelMusteri[] musteriDizisi;

  Şeklinde tanımlamalar dizi değişkeni tanımlamayı kapsar.

Dizi Oluşturma ve Atama

Dizi oluşturma, dizi tanımından sonra ilgili değişkenin «new» anahtarı ile objesi oluşturularak set edilir. Set etme işleminde dizinin kapasitesi muhakkak girilmek zorundadır.

  int[] sayiDizisi = new  int[12];

  Dizilere atama işlemi,

  sayiDizisi[0] = 12;

  sayiDizisi[11] = 33;

  Diğer Dizi Atama Şekilleri;

  string[] günler = {‘Pazartesi’, ‘Salı’, ’Çarşamba’, ’Perşembe’, ’Cuma’, ’Cumartesi’, ’Pazar’}

Dizi Kopyalama

Dizi kopyalama işlemi için özel copy methodu bulunmaktadır. İlgli method şöyle kullanır;

  system. arraycopy(Object kaynak, int kaynakBaslangic,

                             Object hedef, int hedefPozisyon, int uzunluk)

 char[] copyFrom = { ‘d’, ‘e’, ‘c’, ‘a’, ‘f’, ‘f’, ‘e’,

      ‘i’, ‘n’, ‘a’, ‘t’, ‘e’, ‘d’ };

        char[] copyTo = new char[7];

        System.arraycopy(copyFrom, 2, copyTo, 0, 7);

 

Aritmetik Operatörler

İnt a=12, b=24;

İnt sonuc=0;

sonuc = a + b   // 36

sonuc = a – b   // -12

sonuc = a * b   // 288

sonuc = a / 5   // 2

Sonuc = a % 5  // 2

Bitsel Operatörler

« ~ » Operatörü, 0 ları 1 e, 1 leri 0 a dönüştürür.

« << » yada « >> » imzalı bir kaydırma operatörüdür. Bir bit kalıbı sağa yada sola kaydırır.

« >>> » imzasız sağa kaydırma operatörüdür. Sıfırı en soldaki konuma kaydırır, en sola kalan konum «  >> » işaretinin uzantısına bağlıdır.

& bitsel AND

| bitsel OR

^ bitsel özel OR

 

 

 

 

 

 

Eşitlikler, Koşullar ve Instanceof

1- Eşitlik ve İlişkisellikler,

==   eşittir

! =   eşit değil

>   büyüktür

> =   büyük veya eşittir

<  den az

<=   şundan küçük veya eşittir.

2- Koşul Operatörleri

&&  ve

||  ve ya

3- Tip Karşılaştırma Operatörü

Tblmusteri mst = new Tblmusteri();

Model model = new Model();

mst instanceof Model // false

model instanceof Model // true

YUKARIDA ANLATMIŞ OLDUĞUM EĞİTİM İÇERİKLERİNE AİT PDF LERİ AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

JAVASE003_ARRAYS PDF INDIR

JAVASE004_OPERATORLER PDF INDIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir