Java SE Eğitim Serisi Başlangıç

JAVA SE EĞİTİM SERİSİ

  Java programlama dilinde, tüm kaynak kodları önce « .java » uzantı ile biten düz metin dosyalarına yazılır.

  Bu kaynak dosyalar daha sonra derleyici(javac) tarafından .class dosyalara derlenir. Bir .class dosya işlemcinize özgü kod içermiyordur; bunun yerine bytecode içerir.

  Java Virtual Machine (Java VM) ‘ nin makine diline çeviricisidir. Java Başlatıcısı bu araç daha sonra Java Virtual Machine bir örneği ile başvurunuzu çalışır.

     Java Virtual Machine(JVM), yazılmış *.java kod dosyasını derleyicinin derlemesinden sonra oluşan dosyayı byte kodlara  çevirerek sanal makine üzerinden kurulu olduğu işletim sistemi üzerinde çalıştırır.

    Temelde mantık basit, java kodları JVM üzerinde çalışmaya odaklıdır, yani sadece JVM yi muhatap alırlar, Geri kalan tüm işi Java Sanal Makinesi yürütür. Kurulu olduğu işletim sistemi ve donanım üzerinde çalışmayı kendisi yürütür.

    Java kodlaması yapabilmek için en etkin yol IDE kullanmaktır, Netbeans Oracle tarafında desteklenen bir idedir. Ayrıca, Eclipse,İntelij,Rad gibi bir çok ide üzerinde kodlama yapılabilir.

  Command ve konsol ekranlarından da kodlarınızı derleyebilir ve çalıştırabilirsiniz.

İlkel Veri Tipleri;

Javada toplamda 8 ilkel veri tipi vardır. Bunlarda ilk olarak;

 • Sayısal Veri Tipleri
 1. Byte  : 8 bitlik veri tipidir. -128 ile 127 arasında değer alır.
 2. Short  : 16 bitlik veri tipidir. -32,768 ile 32,767 arası değer alır.
 3. İnt  : 32 bitlik veri tipi. -2^31 ile 2^31-1 arası değer alır.
 4. Long  : 64 bitlik veri tipi. -2^63 ile 2^63-1 arası değer alır.
 5. Float  : 32 bitlik ondalıklı sayı türleri
 6. Double  : 64 bitlik ondalıklı sayı türleri
 • Karakter Veri Tipleri
 1. Char  : Katakter veri türü 16 bitlik Unicode veri tipidir.
 • Diğer Tipler
 1. Boolean  : sadece true ve false değerini alır.

 

 

İnt : 26 değerinin atanma öykülemi

int decVal = 26 //decimal değerler için

int hexVal = 0x1a //hexadecimal değerler için

İnt binVal = 0b11010 //binary değerler için

Double – Float

Double d1 = 123.4

Double d2 = 1.234e2

Folat f1 = 123.4f

Diğer Tanımlamalar

long krediKartNo = 1234_5678_9012_3456L;

long sosyalGüvenlikNo = 999_99_9999L;

float pi = 3.14_15F;

long hexBytes = 0xFF_EC_DE_5E;

long hexWords = 0xCAFE_BABE;

long maxLong = 0x7fff_ffff_ffff_ffffL;

byte nybbles = 0b0010_0101;

long bytes = 0b11010010_01101001_10010100_10010010;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir